Wloclawek 2009

X Wloclawskie Zawody Balonowe

Wloclawek


updated at 01.08.09 21:44

 


Total score including task 18
Ra. Nr Competitor Total CPP Task
1
Task
2
Task
3
Task
4
Task
5
Task
6
Task
7
Task
8
Task
9
Task
10
Task
11
Task
12
Task
13
Task
14
Task
15
Task
16
Task
17
Task
18
1 5 Iwanski A. 13279 755 888 829 1000 1000 885 704 566 852 364 364 958 779 364 1000 953 500 273 1000
2 2 Kostiusk. R. 13008 740 961 1000 938 922 1000 182 978 364 841 874 891 364 601 555 975 500 364 698
3 8 Filus W. 12863 732 1000 650 864 830 273 273 1000 782 900 1000 742 1000 545 545 455 500 679 825
4 6 Nowakowski B. 11994 684 863 545 545 821 802 873 545 545 791 545 768 545 684 747 364 500 615 896
5 4 Jaskolski A. 10067 577 545 708 -318 500 796 545 646 556 545 562 1000 691 455 545 545 500 455 791
6 9 Bogdanski J. 9327 536 364 866 182 500 545 674 455 1000 455 455 355 273 182 410 890 500 676 545
7 1 Zarzycki D. 9278 533 182 182 876 881 455 1000 182 273 273 661 364 946 670 736 182 500 551 364
8 11 Wisniewski A. 9047 520 55 455 364 364 364 455 364 455 1000 620 182 455 1000 273 959 500 1000 182
9 10 Jagodzik Z. 7821 452 712 364 273 182 699 639 273 182 182 182 273 677 273 410 1000 500 545 455
10 3 Weremko D. 7166 416 273 273 405 273 182 364 873 716 573 273 545 182 824 182 273 500 182 273
11 7 Rydzynski A. 455 43 91 91 0 0 0 0 0 91 91 91 0 0 0 0 0 0 0 0
Checksum   172E 174B 1409 1881 1771 164D 16FA 16B8 177F 15FB 17BE 1718 15DE 151B 19C4 1388 14DC 178D
Event Director : Eugenijus Komas © Mathijs de Bruijn

List of competitors and observers
Nr Competitor Country Registration Sponsor Observer
1 Zarzycki D.        
2 Kostiusk. R.        
3 Weremko D.        
4 Jaskolski A.        
5 Iwanski A.        
6 Nowakowski B.        
7 Rydzynski A.        
8 Filus W.        
9 Bogdanski J.        
10 Jagodzik Z.        
11 Wisniewski A.        
Event Director : Eugenijus Komas © Mathijs de Bruijn

Task Nr. 18, R15.3 Hesitation waltz. Saterdayevening 01/08/09
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 5 Iwanski A. 1000 14.00    
2 6 Nowakowski B. 896 42.00    
3 8 Filus W. 825 61.00    
4 4 Jaskolski A. 791 70.00    
5 2 Kostiusk. R. 698 95.00    
6 9 Bogdanski J. 545 136.00    
7 10 Jagodzik Z. 455 140.00    
8 1 Zarzycki D. 364 234.00    
9 3 Weremko D. 273 616.00    
10 11 Wisniewski A. 182 1081.00    
11 7 Rydzynski A. 0 No St.    
P=11 A=10 M=6 SM=545 RM=136.00 W=14.00 Checksum=178D © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 01.08.09 21:44 Event Director:  Eugenijus Komas.

Task Nr. 17, R15.13 Minimum distance. Saterdayevening 01/08/09
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 11 Wisniewski A. 1000 1498.00    
2 8 Filus W. 679 2127.00    
3 9 Bogdanski J. 676 2133.00    
4 6 Nowakowski B. 615 2253.00    
5 1 Zarzycki D. 551 2379.00    
6 10 Jagodzik Z. 545 2390.00    
7 4 Jaskolski A. 455 2443.00    
8 2 Kostiusk. R. 364 2496.00    
9 5 Iwanski A. 273 2719.00    
10 3 Weremko D. 182 4156.00    
11 7 Rydzynski A. 0 No St.    
P=11 A=10 M=6 SM=545 RM=2390.00 W=1498.00 Checksum=14DC © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 01.08.09 21:42 Event Director:  Eugenijus Komas.

Task Nr. 16, R15.15 Minimum distance double drop. Saterdayevening 01/08/09
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 1 Zarzycki D. 500 No Re.    
2 2 Kostiusk. R. 500 No Re.    
3 3 Weremko D. 500 No Re.    
4 4 Jaskolski A. 500 No Re.    
5 5 Iwanski A. 500 No Re.    
6 6 Nowakowski B. 500 No Re.    
7 8 Filus W. 500 No Re.    
8 9 Bogdanski J. 500 No Re.    
9 10 Jagodzik Z. 500 No Re.    
10 11 Wisniewski A. 500 No Re.    
11 7 Rydzynski A. 0 No St.    
P=11 A=0 M=0 SM=0 RM=0.00 W=0.00 Checksum=1388 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 01.08.09 20:28 Event Director:  Eugenijus Komas.

Task Nr. 15, R15.3 Hesitation waltz. Saterdaymorning 01/08/09
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 10 Jagodzik Z. 1000 61.00    
2 2 Kostiusk. R. 975 93.00    
3 11 Wisniewski A. 959 113.00    
4 5 Iwanski A. 953 121.00    
5 9 Bogdanski J. 890 201.00    
6 4 Jaskolski A. 545 638.00    
7 8 Filus W. 455 837.00    
8 6 Nowakowski B. 364 1182.00    
9 3 Weremko D. 273 1696.00    
10 1 Zarzycki D. 182 1735.00    
11 7 Rydzynski A. 0 No St.    
P=11 A=10 M=6 SM=545 RM=638.00 W=61.00 Checksum=19C4 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 01.08.09 11:20 Event Director:  Eugenijus Komas.

Task Nr. 14, R15.11 Elbow. Saterdaymorning 01/08/09
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 5 Iwanski A. 1000 20.51°    
2 6 Nowakowski B. 747 15.12°    
3 1 Zarzycki D. 736 14.88°    
4 2 Kostiusk. R. 555 11.03°    
5 4 Jaskolski A. 545 10.82°    
6 8 Filus W. 545 10.81°    
7 9 Bogdanski J. 410 7.68°    
8 10 Jagodzik Z. 410 7.68°    
9 11 Wisniewski A. 273 6.42°    
10 3 Weremko D. 182 1.24°    
11 7 Rydzynski A. 0 No St.    
P=11 A=10 M=6 SM=545 RM=10.81 W=20.51 Checksum=151B © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 01.08.09 11:16 Event Director:  Eugenijus Komas.

Task Nr. 13, R15.3 Hesitation waltz. Saterdaymorning 01/08/09
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 11 Wisniewski A. 1000 68.80    
2 3 Weremko D. 824 609.00    
3 6 Nowakowski B. 684 1040.00    
4 1 Zarzycki D. 670 1085.00    
5 2 Kostiusk. R. 601 1298.00    
6 8 Filus W. 545 1469.00    
7 4 Jaskolski A. 455 1633.00    
8 5 Iwanski A. 364 1743.00    
9 10 Jagodzik Z. 273 1789.00    
10 9 Bogdanski J. 182 2080.00    
11 7 Rydzynski A. 0 No St.    
P=11 A=10 M=6 SM=545 RM=1469.00 W=68.80 Checksum=15DE © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 01.08.09 11:09 Event Director:  Eugenijus Komas.

Task Nr. 12, R15.13 Minimum distance. Saterdaymorning 01/08/09
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 8 Filus W. 1000 383.00    
2 1 Zarzycki D. 946 399.00    
3 5 Iwanski A. 779 448.00    
4 4 Jaskolski A. 691 474.00    
5 10 Jagodzik Z. 677 478.00    
6 6 Nowakowski B. 545 517.00    
7 11 Wisniewski A. 455 766.00    
8 2 Kostiusk. R. 364 934.00    
9 9 Bogdanski J. 273 1234.00    
10 3 Weremko D. 182 1933.00    
11 7 Rydzynski A. 0 No St.    
P=11 A=10 M=6 SM=545 RM=517.00 W=383.00 Checksum=1718 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 01.08.09 11:05 Event Director:  Eugenijus Komas.

Task Nr. 11, R15.1 Pilot declared goal. Saterdaymorning 01/08/09
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 4 Jaskolski A. 1000 5.00    
2 5 Iwanski A. 958 14.00    
3 2 Kostiusk. R. 891 7.00 100 R12.3.6 Late declarations
4 6 Nowakowski B. 768 55.00    
5 8 Filus W. 742 39.00 100 R12.3.6 Late declarations
6 3 Weremko D. 545 103.00    
7 1 Zarzycki D. 364 174.00    
8 9 Bogdanski J. 355 113.00 100 R12.3.6 Late declarations
9 10 Jagodzik Z. 273 177.00    
10 11 Wisniewski A. 182 250.00    
11 7 Rydzynski A. 0 No St.    
P=11 A=10 M=6 SM=545 RM=103.00 W=5.00 Checksum=17BE © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 01.08.09 11:02 Event Director:  Eugenijus Komas.

Task Nr. 10, R15.21 AIR BAND. Mondayevening 31/08/09
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 8 Filus W. 1000 1640.00    
2 2 Kostiusk. R. 874 1282.00    
3 1 Zarzycki D. 661 678.00    
4 11 Wisniewski A. 620 562.00    
5 4 Jaskolski A. 562 398.00    
6 6 Nowakowski B. 545 350.00    
7 9 Bogdanski J. 455 276.00    
8 5 Iwanski A. 364 198.00    
9 3 Weremko D. 273 128.00    
10 10 Jagodzik Z. 182 100.00    
11 7 Rydzynski A. 91 No Re.    
P=11 A=10 M=6 SM=545 RM=350.00 W=1640.00 Checksum=15FB © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 01.08.09 06:59 Event Director:  Eugenijus Komas.

Task Nr. 9, R15.20 3D SHAPE. Fridayevening 31/07/09
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 11 Wisniewski A. 1000 7251.00    
2 8 Filus W. 900 6712.00    
3 2 Kostiusk. R. 841 6392.00    
4 6 Nowakowski B. 791 6124.00    
5 3 Weremko D. 573 4944.00    
6 4 Jaskolski A. 545 4792.00    
7 9 Bogdanski J. 455 4501.00    
8 5 Iwanski A. 364 2996.00    
9 1 Zarzycki D. 273 1653.00    
10 10 Jagodzik Z. 182 1400.00    
11 7 Rydzynski A. 91 No Re.    
P=11 A=10 M=6 SM=545 RM=4792.00 W=7251.00 Checksum=177F © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 31.07.09 23:28 Event Director:  Eugenijus Komas.

Task Nr. 8, R15.1 Pilot declared goal. Fridayevening 31/07/09
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 9 Bogdanski J. 1000 307.00    
2 5 Iwanski A. 852 372.00    
3 8 Filus W. 782 403.00    
4 3 Weremko D. 716 432.00    
5 4 Jaskolski A. 556 502.00    
6 6 Nowakowski B. 545 507.00    
7 11 Wisniewski A. 455 577.00    
8 2 Kostiusk. R. 364 857.00    
9 1 Zarzycki D. 273 998.00    
10 10 Jagodzik Z. 182 1162.00    
11 7 Rydzynski A. 91 3307.00    
P=11 A=11 M=6 SM=545 RM=507.00 W=307.00 Checksum=16B8 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 31.07.09 23:01 Event Director:  Eugenijus Komas.

Task Nr. 7, R15.4 Fly in. Fridayevening 31/07/09
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 8 Filus W. 1000 3.09    
2 2 Kostiusk. R. 978 12.90    
3 3 Weremko D. 873 58.50    
4 4 Jaskolski A. 646 158.00    
5 5 Iwanski A. 566 193.00    
6 6 Nowakowski B. 545 202.00    
7 9 Bogdanski J. 455 218.00    
8 11 Wisniewski A. 364 466.00    
9 10 Jagodzik Z. 273 534.00    
10 1 Zarzycki D. 182 615.00    
11 7 Rydzynski A. 0 1119.00 500 R9.11 TAKE-OFF
P=11 A=11 M=6 SM=545 RM=202.00 W=3.09 Checksum=16FA © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 31.07.09 22:58 Event Director:  Eugenijus Komas.

Task Nr. 6, R15.3 Hesitation waltz. Fridaymorning 31/07/09
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 1 Zarzycki D. 1000 22.00    
2 6 Nowakowski B. 873 69.00    
3 5 Iwanski A. 704 132.00    
4 9 Bogdanski J. 674 143.00    
5 10 Jagodzik Z. 639 156.00    
6 4 Jaskolski A. 545 191.00    
7 11 Wisniewski A. 455 340.00    
8 3 Weremko D. 364 570.00    
9 8 Filus W. 273 744.00    
10 2 Kostiusk. R. 182 3454.00    
11 7 Rydzynski A. 0 No St.    
P=11 A=10 M=6 SM=545 RM=191.00 W=22.00 Checksum=164D © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 31.07.09 13:36 Event Director:  Eugenijus Komas.

Task Nr. 5, R15.17 Maximum distance. Fridaymorning 31/07/09
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 2 Kostiusk. R. 1000 1434.00    
2 5 Iwanski A. 885 1299.00    
3 6 Nowakowski B. 802 1203.00    
4 4 Jaskolski A. 796 1196.00    
5 10 Jagodzik Z. 699 1082.00    
6 9 Bogdanski J. 545 902.00    
7 1 Zarzycki D. 455 892.00    
8 11 Wisniewski A. 364 683.00    
9 8 Filus W. 273 439.00    
10 3 Weremko D. 182 No Re.    
11 7 Rydzynski A. 0 No St.    
P=11 A=9 M=6 SM=545 RM=902.00 W=1434.00 Checksum=1771 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 31.07.09 13:33 Event Director:  Eugenijus Komas.

Task Nr. 4, R15.9 Calculated Rate of Appr. T.. Fridaymorning 31/07/09
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 5 Iwanski A. 1000 148.00    
2 2 Kostiusk. R. 922 165.00    
3 1 Zarzycki D. 881 174.00    
4 8 Filus W. 830 185.00    
5 6 Nowakowski B. 821 187.00    
6 4 Jaskolski A. 500 247.00    
7 9 Bogdanski J. 500 247.00    
8 11 Wisniewski A. 364 378.00    
9 3 Weremko D. 273 591.00    
10 10 Jagodzik Z. 182 No Re.    
11 7 Rydzynski A. 0 No St.    
P=11 A=9 M=6 SM=545 RM=247.00 W=148.00 Checksum=1881 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 31.07.09 12:25 Event Director:  Eugenijus Komas.

Task Nr. 3, R15.4 Fly in. Fridaymorning 31/07/09
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 5 Iwanski A. 1000 6.95    
2 2 Kostiusk. R. 938 10.17    
3 1 Zarzycki D. 876 13.40    
4 8 Filus W. 864 14.04    
5 6 Nowakowski B. 545 30.71    
6 3 Weremko D. 405 31.35 50 R12.9 GMD
7 11 Wisniewski A. 364 34.04    
8 10 Jagodzik Z. 273 47.10    
9 9 Bogdanski J. 182 89.30    
10 7 Rydzynski A. 0 No St.    
11 4 Jaskolski A. -318 23.56 1000 R10.1.3 MIDAIR COLLISION
P=11 A=10 M=6 SM=545 RM=30.71 W=6.95 Checksum=1409 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 31.07.09 10:07 Event Director:  Eugenijus Komas.

Task Nr. 2, R15.2 Judge declared goal. Thursdayevening 30/07/09
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 2 Kostiusk. R. 1000 340.00    
2 9 Bogdanski J. 866 492.00    
3 5 Iwanski A. 829 534.00    
4 4 Jaskolski A. 708 671.00    
5 8 Filus W. 650 737.00    
6 6 Nowakowski B. 545 856.00    
7 11 Wisniewski A. 455 904.00    
8 10 Jagodzik Z. 364 1119.00    
9 3 Weremko D. 273 1817.00    
10 1 Zarzycki D. 182 2665.00    
11 7 Rydzynski A. 91 No Re.    
P=11 A=10 M=6 SM=545 RM=856.00 W=340.00 Checksum=174B © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 30.07.09 22:08 Event Director:  Eugenijus Komas.

 

Siekiant užtikrinti kokybišką internetinės svetainės veikimą, svetainė naudoja slapukus (cookies). Jei Jūs sutinkate, kad šiems tikslams būtų naudojami slapukai, spauskite „Sutinku“ ir toliau naudokitės svetaine.
Apie slapukus Sutinku Nesutinku